Campus d'Estiu 2021 - Informació i procés d'inscripció

Divendres, 21 de maig de 2021 a les 00:00

Els campus d'estiu d'enguany arrancaran el dilluns 28 de juny i finalitzaran el divendres 30 de juliol, amb totes les mesures pertinents per tal de garantir la salut dels nens i nenes que participin, així com també la dels monitors/es responsables.

Com cada any hi hauran diferents grups en el Campus segons l'edat: el Campus A "Els Barrufets" per a infants de 3, 4, i 5 anys; el Campus B "Els Aprenents" per a infants de 6, 7 i 8 anys; i el Campus C "Els Savis" per a infants de 9, 10, 11 i 12 anys. Però aquest any s'afegeix la novetat d'un quart grup "Els Intrèpids" per a adolescents de 13, 14, 15 i 16 anys.

REQUISITS PER PARTICIPAR AL CAMPUS  

Es permet la participació als campus  sempre que es compleixin les condicions següents:

• Haver presentat una declaració responsable signada pel pare, la mare, el tutor o la tutora o el propi participant si ja té 16 anys, de compliment de les condicions per participar als campus (disponible en aquesta mateixa notícia).

• No presentar símptomes compatibles amb la Covid-19 i no haver estat declarat contacte estret amb una persona positiva per la malaltia en els 14 dies anteriors a la realització de l’activitat. No estar a l’espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, sigui seva o d’un convivent feta en el marc d’una sospita clínica d’infecció.

La devolució de l’import  del campus nomes es farà per causa degudament justificada

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

Inici de les inscripcions: del 24 de maig al 18 de juny.

S'ha de fer telemàticament  a través de l’apartat Tramitació electrònica del web  municipal: https://www.elpont.cat/tramitacio-electronica/ seguin l’enllaç de la Instància Genèrica.

Heu d’omplir-la i signar-la digitalment: Cal adjuntar a aquesta instància tota la documentació (fotografiada o escanejada) que se sol·licita. Fent-ho d’aquesta manera obtindreu un rebut de registre i també podreu rebre les respostes d’aquest tràmit a traves del vostre telèfon mòbil i/o correu electrònic.

Per poder realitzar aquesta tramitació necessitareu disposar d’un certificat digital  que podreu obtenir des del web municipal tot identificant-vos amb el vostre document d’identitat i el vostre numero de telèfon . Trobareu informació visual de com fer-ho en el document d’ajuda que hi ha a l’apartat Tramitació Electrònica del web municipal.

Dissabte 19 de juny trobareu un vídeo explicatiu amb instruccions sobre l’assistència al campus a Facebook, Instagram i el nostre canal de YouTube.

Per dubtes salapolivalent.pont@elpont.cat

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Fotografia tipus carnet o similar (fotografia o escàner).
 • Tarja sanitària (fotografia o escàner).
 • Llibre de vacunes (fotografia o escàner).
 • DNI de qui signi l’autorització (fotografia o escàner).
 • Declaració de Responsabilitat del Decret 267/2020 signada (disponible al web que caldrà omplir, signar i retornar fotografiada o escanejada).
 • Full inscripció omplert i signat (disponible al web que caldrà omplir, signar i retornar fotografiat o escanejat).
 • Comprovant de l’ingrés.

ENTRADES I SORTIDES

 • Campus A. Com a norma general estaran localitzats al Casal Ledez, amb les pertinents zones d’ombra habilitades. L’entrada es produirà a les 09:10h i la recollida a la 13:10h.
 • Campus B. Com a norma general estaran localitzats al Camp de Futbol (porta Passeig de la Pau), l’entrada es produirà a les 09:15h i la recollida a les 13:15h.
 • Campus C. Com a norma general estaran localitzats al Camp de Futbol (porta carrer Manresa). L’entrada es produirà a les 9:00h, i la sortida a la 13:00h.
 • Campus D. Com a norma general estaran localitzats al Poliesportiu. L’entrada es produirà a les 9:10h, i la sortida a la 13:10h.

Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions. En aquest sentit, es recomana que cada participant sigui portat i recollit per una sola persona adulta.

* Aquesta normativa podria variar atenent a les circumstàncies concretes que vagin produint-se al llarg del període d’inscripció i de realització del Campus. L’Ajuntament es reserva el dret de poder modificar-la en qualsevol moment seguint les indicacions del govern estatal, de la comunitat o local.

NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT ENFRONT EL COVID-19

En tot moment el nostre campus seguirà la normativa de les autoritats sanitàries referent a la Covid 19, adaptant i modificant les activitats  segons evolucioni la situació sanitària. En cas de suspensió es faria l’abonament econòmic de l’import i si ja hagués començat, de la part proporcional).

Aquesta normativa podria variar atenent les circumstancies concretes que vagin produint-se al llarg del període d’inscripcions i de realització dels campus. L’Ajuntament es reserva el dret a poder modificar-la en qualsevol moment seguint les indicacions del govern estatal, de la comunitat autònoma o el govern municipal. 

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Sempre que sigui possible i les característiques de l’activitat ho permetin, les activitats tindran lloc a l’aire lliure.

És d’obligat compliment portar una mascareta a la motxilla.

Darrera actualització: 17.06.2021 | 13:46