Convocatòria de subvencions a entitats locals 2023

Dimarts, 30 de maig de 2023

L'Ajuntament ha aprovat per Decret d’Alcaldia número 188/2023, de data 25 de maig, la Convocatòria de subvencions per a entitats locals sense ànims de lucre per aquest any 2023.

La convocatòria de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, estan destinades a les entitats del Pont de Vilomara i Rocafort i tenen com a finalitat fomentar el desenvolupament d’activitats, programes d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida, promovent l'esport, la cultura i l’educació.

Per això, les entitats interessades poden demanar subvenció per a les seves activitats i/o projectes en el termini comprès entre el 30 de maig i el 29 de juny de 2023. La justificació de les subvencions concedides finalitzarà el 31 de desembre de 2023.

Cada entitat podrà realitzar un únic tràmit de sol·licitud de subvenció presentant la documentació degudament complimentada:

  1. Sol·licitud
  2. Declaració responsable.
  3. Memòria del projecte o activitat.
  4. Pressupost.
  5. Domiciliació bancària.

Els formularis i les Bases reguladores es troben a la pàgina web de l’Ajuntament:

Ajuntament > Seu Electrònica > Serveis i Tràmits > Tràmits i Gestions > Subvencions a Entitats

FORMA DE PRESENTACIÓ

La sol·licitud de la subvenció s’haurà de fer telemàticament mitjançant instància electrònica genèrica on, a banda de les dades de l’entitat i del representant, s’ha de posar com assumpte “Sol·licitud de subvenció any 2023” i adjuntar els models normalitzats (els cinc anteriorment indicats).

ACLARIMENTS IMPORTANTS:

  1. Cal respectar les dates de presentació indicades, no s’acceptaran sol·licituds presentades fora de termini.
  2. L’import de la subvenció que sol·liciteu no pot superar el 90% del cost total de la despesa, tal com s’estableix en el punt 11 de les Bases.
  3. En relació al document número 4 “Pressupost”: L’import total de la “Previsió d’ingressos” i de la “Previsió de despeses” ha de coincidir.

Per qualsevol dubte o consulta que tingueu, podeu trucar al telèfon 93.831.88.11 o bé escriure a l’adreça de correu electrònic pont@elpont.cat.

Darrera actualització: 30.05.2023 | 08:14