Coronavirus - Comunicat de l'Alcalde (21-03-2020 - 22:00 hores)

Dissabte, 21 de març de 2020 a les 00:00

Benvolguts veïns i veïnes,


Em veig amb l’obligació moral de fer aquest comunicat per demanar a tota la població que respecti el confinament i sigui responsable i solidari davant d’aquesta situació en la que ens trobem actualment.

Estem en una situació d’emergència en la que tots ens estem jugant la vida i sembla que una part de la població no és conscient de la seva gravetat. És per aquest motiu que he donat ordres expresses a la vigilància municipal per tal que si detecten a persones saltant-se aquest confinament els retinguin fins l’arribada dels Mossos d’Esquadra.

La situació està empitjorant i tal com es fa ressò als mitjans de comunicació, aquesta propera setmana el sistema sanitari pot entrar, amb molta probabilitat, en una situació de col·lapse. El personal sanitari i tots/es els/les treballadors/es se l’estan jugant per nosaltres i està molt be agrair-los l’esforç cada dia a les 20h, però el millor agraïment els hi farem quedant-nos a casa.

Al nostre municipi, igual que a tot arreu, hi ha casos de COVID-19, no podem saber quants exactament perquè no es fa la prova a tothom per tal de prioritzar-la entre el personal sanitari i els casos més greus. També tenim veïns/es en quarantena per presentar alguna simptomatologia compatible amb el coronavirus. Qualsevol pot estar infectat sense saber-ho, motiu pel qual demanem incansablement que es respecti el confinament.

Des de l’Ajuntament, l’Equip de Govern i tot el personal, al que vull aprofitar per agrair la seva tasca i predisposició davant aquesta crisi, estem treballant incansablement per, sobretot, detectar i assistir als veïns/es més vulnerables i/o amb necessitats, per la qual cosa hem posat en marxa diversos serveis extraordinaris: seguiment telefònic a totes les persones majors de 65 anys del municipi, servei “T’ho portem a casa” per evitar desplaçaments de les persones més vulnerables i, així, protegir-los del contagi, servei de gestions urgents relacionades amb receptes mèdiques, etc.

A més, estem preparats per actuar davant un empitjorament de la situació, com el que es preveu durant aquesta propera setmana, i és per això que demanem l’ajuda de tota la població amb un gest molt senzill: QUEDEU-VOS A CASA i no sortiu si no és estrictament imprescindible, intenteu fer una compra a la setmana, sortiu sempre de manera individual... No respectant el confinament estem posant en risc a tota la població i és per aquest motiu que actuarem amb la màxima contundència.

Espero haver estat explícit i que aquest comunicat pugui arribar a tothom, especialment a aquells que no compleixen amb el confinament.

Una abraçada, moltes gràcies i molts ànims a tots/es!


COMUNICADO DEL ALCALDE

Estimados vecinos y vecinas,

Me veo con la obligación moral de hacer este comunicado para pedir a toda la población que respete el confinamiento y sea responsable y solidario frente a esta situación en la que nos encontramos actualmente.

Estamos en una situación de emergencia en la que todos nos estamos jugando la vida y parece que una parte de la población no es consciente de su gravedad. Es por este motivo que he dado órdenes expresas a la vigilancia municipal para que si detectan a personas saltándose este confinamiento los retengan hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra.

La situación está empeorando y tal como se hace eco en los medios de comunicación, esta próxima semana el sistema sanitario puede entrar, con mucha probabilidad, en una situación de colapso. El personal sanitario y todos/as los/las trabajadores/as se la están jugando por nosotros y está muy bien agradecerles el esfuerzo cada día a las 20h, pero el mejor agradecimiento se lo haremos quedándonos en casa.

En nuestro municipio, igual que en el resto, hay casos de COVID-19, no podemos saber cuántos exactamente porque no se realiza la prueba a todos con el fin de priorizarla entre el personal sanitario y los casos más graves. También tenemos vecinos/as en cuarentena por presentar alguna sintomatología compatible con el coronavirus. Cualquiera puede estar infectado sin saberlo, motivo por el que pedimos incansablemente que se respete el confinamiento.

Desde el Ayuntamiento, el Equipo de Gobierno y todo el personal, al que quiero aprovechar para agradecer su trabajo y predisposición frente a esta crisis, estamos trabajando incansablemente para, sobretodo, detectar y asistir a los vecinos/as más vulnerables y/o con necesidades, por lo que hemos puesto en marcha varios servicios extraordinarios: seguimiento telefónico a todas las personas mayores de 65 años del municipio, servicio “Te lo traemos a casa” para evitar desplazamientos de las personas más vulnerables y, así, protegerles del contagio, servicio de gestiones urgentes relacionadas con recetas médicas…

Además, estamos preparados para actuar frente a un agravamiento de la situación, como el que se prevé durante esta próxima semana, y es por esto que pedimos la ayuda de toda la población con un gesto muy sencillo: QUEDAROS EN CASA y no salgáis si no es estrictamente imprescindible, intentar hacer una compra a la semana, salir siempre de manera individual... No respetando el confinamiento estamos poniendo en riesgo a toda la población y es por este motivo que actuaremos con la máxima contundencia.

Espero haber estado explícito y que este comunicado pueda llegar a todos/as, especialmente a aquellos que no cumplen con el confinamiento.

¡Un abrazo, muchas gracias y muchos ánimos a todos/as!

Enric Campàs Serra, Alcalde

Darrera actualització: 21.03.2020 | 23:10