Ple ordinari per al dilluns 21 de setembre de 2020

Dijous, 17 de setembre de 2020

Es posa en general coneixement que el dia 21 de setembre de 2020, a les 20:00 hores, el Ple d’aquest Ajuntament durà a terme una sessió ordinària, a la Sala d’Actes de la Casa de la Cultura, situada al carrer Mestre Saura, 5 Bis.

ORDRE DEL DIA:

 1. 1r.- Aprovació de les actes anteriors.
  2n.- Donació de compte dels Decrets d’alcaldia i urbanisme, i Juntes de Govern Local.
  3r.- Aprovació del Compte General any 2019.
  4t.- Aprovació de la rectificació de l’Inventari de Béns i Drets a 31 de desembre de 2019.
  5è.- Aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria de l’ORGT de la Diputació de Barcelona any 2019.
  6è.- Aprovació definitiva del Pla de Protecció d’Incendis Forestals (PPI) del Pont de Vilomara i Rocafort.
  7è.- Aprovació de la xifra del Padró d’Habitants a 1 de gener de 2020.
  8è.- Moció presentada pel grup municipal ERC per tractar la problemàtica de l’incivisme i el vandalisme al nostre municipi.
  9è.- Moció presentada pel grup municipal C’s per la creació del cos de la policia local del Pont de Vilomara i Rocafort.
  10e.- Moció presentada pel grup municipal GIPVR per la transformació de l’actual cos de vigilant local a policia local.
  11è.- Moció presentada pel grup municipal socialista sobre l’emergència educativa i el curs escolar 2020-2021.
  12è.- Informes d’alcaldia
  13è.- Precs i preguntes.
Darrera actualització: 17.09.2020 | 14:43