Preinscripció i matrícula a la Llar d'Infants "La Pau" - 2022

Divendres, 6 de maig de 2022 a les 00:00

La Llar d'Infants Municipal "La Pau" inicia el període de preinscripcions per al proper curs 2022-2023.

Aquí trobareu les instruccions que haureu de seguir per presentar la sol·licitud i els barems que s’utilitzaran per tenir la llista definitiva.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ (del 9 al 20 de maig de 2022)

PASSOS A SEGUIR (*)

(*) en cas de dificultats truqueu-nos als telèfons: 938317681 o 645523083.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • El llibre de família (totes les pàgines).
 • DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant.
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (generals o complementaris).

CRITERIS GENERALS

 • Proximitat domicili habitual: DNI/NIE/volant de convivència. (30 punts) o lloc de treball al municipi: contracte o certificat empresa. (20 punts).
 • Percebre la renda mínima garantida (10 punts).

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Germans al centre en el moment de la preinscripció (50 punts).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent (15 punts).
 • Discapacitat de l’infant, el pare, la mare, el tutor/a, el germà/na: certificat que ho acrediti (10 punts).
 • Part múltiple (bessons, trigèmins...). Llibre de família. (10 punts).
 • Pare/mare o tutor/a legal treballa al centre (10 punts).

 

 

PROCÉS DE MATRICULACIÓ (del 16 al 22 de juny de 2022)

PASSOS A SEGUIR 

 1. Trucar per demanar dia i hora (Telèfons: 938 317 681 o 645523083).
 2. Fotocopiar tots documents a presentar.
 3. Presentar-vos el dia i hora acordats amb tota la documentació i fotocòpies.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Carnet de vacunacions, sinó es disposa, certificat mèdic oficial justificatiu.
 • DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant amb l'adreça actualitzada, per 2 motius:
  • renovat i no s'ha pogut entregar en la preinscripció.
  • canvi d'adreça al·legat en a la preinscripció.
 • DNI/NIE/Passaport de l’altre pare o mare, si és el cas.
 • Targeta sanitària de l’infant.
 • Llibreta d’estalvi o número de compte on surtin els titulars.
 • 1 fotografia de l'infant mida carnet.
 • Quota material en funció de la jornada escollida.
Darrera actualització: 11.05.2022 | 12:31