Preinscripció i matrícula a la Llar d'Infants "La Pau" - 2023

Dijous, 20 d’abril de 2023

La Llar d'Infants Municipal "La Pau" inicia el període de preinscripcions per al proper curs 2023-2024.

Aquí trobareu les instruccions que haureu de seguir per presentar la sol·licitud i els barems que s’utilitzaran per tenir la llista definitiva.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ (del 8 al 19 de maig de 2023)

PASSOS A SEGUIR (*)

(*) en cas de dificultats truqueu-nos als telèfons: 938317681 o 645523083.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • El llibre de família (totes les pàgines).
 • DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant.
 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (generals o complementaris).

CRITERIS GENERALS

 • Germans al centre en el moment de la preinscripció (50 punts)
 • Proximitat domicili habitual: DNI/NIE/volant de convivència. (30 punts).
 • Lloc de treball al municipi: contracte o certificat empresa. (20 punts).
 • Percebre la renda mínima garantida (10 punts).

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Pare/mare o tutor/a legal treballa al centre. (10 punts)
 • Carnet de família nombrosa. (10 punts) 
 • Carnet de família monoparental vigent. (10 punts)
 • Si algun membre de la família o el propi infant té una discapacitat igual o superior a 33% (15 punts)
 • Situació d’acolliment familiar. (10 punts)
 • Nascut d’un part múltiple (bessons, trigèmins...). (10 punts)
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts)

TOTS ELS DOCUMENTS QUE ACREDITIN ELS CRITERIS DE BAREMACIÓ QUE S’AL·LEGUEN S'HAN DE PRESENTAR DINS DEL PERÍODE ESTABLERT.


 

 

PROCÉS DE MATRICULACIÓ (del 19 al 23 de juny de 2023)

PASSOS A SEGUIR 

 1. Trucar per demanar dia i hora (Telèfons: 938 317 681 o 645523083).
 2. Fotocopiar tots documents a presentar.
 3. Presentar-vos el dia i hora acordats amb tota la documentació i fotocòpies.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • Carnet de vacunacions, sinó es disposa, certificat mèdic oficial justificatiu.
 • DNI/NIE/Passaport de la persona sol·licitant amb l'adreça actualitzada, per 2 motius:
  • renovat i no s'ha pogut entregar en la preinscripció.
  • canvi d'adreça al·legat en a la preinscripció.
 • DNI/NIE/Passaport de l’altre pare o mare, si és el cas.
 • Targeta sanitària de l’infant.
 • Llibreta d’estalvi o número de compte on surtin els titulars.
 • 1 fotografia de l'infant mida carnet.
 • Quota material (40,00 €)
Darrera actualització: 20.04.2023 | 08:05