Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) del Pont de Vilomara i Rocafort 2020-2025

Dilluns, 25 de maig de 2020

Atès que, en compliment de l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) per a llur àmbit territorial.

Donat que la redacció i revisió dels PPI municipals formen part del servei de suport tècnic que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments, per tal que els municipis puguin donar compliment a l’obligació de la Llei esmentada.

Vista l’actualització del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) del Pont de Vilomara i Rocafort que va ser enviada en data 18 de març de 2020 per correu electrònic que inclou un dossier amb el Pla 2020-2025, un plànol del PPI i la informació digital corresponent, el qual s’adjunta a l’expedient.

Darrera actualització: 25.05.2020 | 08:20