Bonificacions a les Ordenances Fiscals

Les ordenances fiscals són de potestat municipal i es modifiquen i aproven pel Ple de l'Ajuntament cada any.

Algunes de les ordenances fiscals contenen articles on s'especifiquen bonificacions que aplica aquest Ajuntament per als seus veïns i veïnes.

Per tal de facilitar-vos la recerca us presentem un resum (adjunt a aquest plana) on trobareu la totalitat de bonificacions que s'apliquen a les ordenances fiscals.

Si necessiteu més informació sobre algun benefici fiscal en concret podeu consultar-lo directament a l'apartat corresponent d'aquesta plana. En cadascun d'ells us oferim amb més detall quina documentació heu d'aportar, on, quan i com heu de presentar la sol·licitud per poder accedir a alguna de les bonificacions possibles.