Impost de vehicles (IVTM)

100 % de bonificació en la quota per a vehicles històrics.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles declarats i matriculats com a històrics.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

100 % de bonificació en la quota per a vehicles de més de 25 anys.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles que faci més de 25 anys que estan matriculats (primera matriculació).

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

20% de bonificació en la quota per a per a vehicles que consumeixin combustibles GLP, flexifuel, GNL o GNC o amb tecnologia de tipus híbrida (benzina/elèctric o dièsel/elèctric).

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles híbrids.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

50% de bonificació en la quota per a per a vehicles elèctrics.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles elèctrics.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
Darrera actualització: 19.01.2022 | 12:27
Darrera actualització: 19.01.2022 | 12:27