Impost de vehicles (IVTM)

100 % de bonificació en la quota per a vehicles històrics a que es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

100 % de bonificació en la quota per a vehicles clàssics.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisits:

 • Vehicles amb un mínim de 30 anys des de la data de fabricació.
 • Vehicles de col·lecció, és a dir, en perfecte estat de conservació.
 • Vehicles que el seu propietari estigui afiliat a un club de vehicles clàssics legalment reconegut, sent el club qui certifiqui davant aquest ajuntament que el vehicle compleix els requisits anteriors.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

50 % de bonificació en la quota per a vehicles de més de 25 anys.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles que faci més de 25 anys que estan matriculats (primera matriculació).

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

40% de bonificació en la quota per a per a vehicles amb etiqueta ECO.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles amb etiqueta ECO.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.

50% de bonificació en la quota per a per a vehicles elèctrics.

Període per presentar-lo:

 • Fins al 30 d'abril de l'any en curs.

Requisit:

Només serà d'aplicació sobre vehicles elèctrics.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
Darrera actualització: 11.04.2024 | 08:59
Darrera actualització: 11.04.2024 | 08:59