Escola bressol - Llar d'Infants

Bonificació de 15 euros en la quota mensual per a les famílies empadronades al municipi.

Període per presentar-lo:

 • Tot l'any.

Requisit:

Persones empadronades al municipi.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Justificant de preinscripció o matrícula.
 • Llibre de Família

20% de bonificació en la quota mensual per a famílies amb 2 o més germans/nas inscrits/tes a la Llar.

Període per presentar-lo:

 • Tot l'any

Requisit:

Famílies amb 2 o més fills/es inscrits/es a la Llar.

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Justificant de preinscripció o matrícula de cadascun dels infants.

20% de bonificació en la quota mensual per a famílies monoparentals i nombroses.

Període per presentar-lo:

 • Tot l'any

Requisit:

 • Famílies nombroses: bonificació sempre que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin en 3 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).
 • Famílies monoparentals: bonificació sempre que els ingressos anuals de la unitat familiar no superin en 2,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Documentació a presentar:

 • Sol·licitud per escrit o instància genèrica, si es fa electrònicament. En tots dos casos caldrà adjuntar els comprovants que s'indiquen.
 • Justificant de preinscripció o matrícula.
 • Títol de família nombrosa o monoparental (segons sigui el cas).
 • Renda familiar de la unitat familiar vigent (normalment la presentada l'any anterior).
 • Llibre de Família.
Darrera actualització: 20.01.2022 | 08:41
Darrera actualització: 20.01.2022 | 08:41